FIRE prosjektets mål. Grunnleggende ferdigheter. definition and selection of competences. Europarådet.