Rita Riksaasen

Svak klassifisering mellom hverdagskunnskap og skolekunnskap - vi visker ut skillet slik at elevene kommer på banen. Usynlig pedagogikk
Sterk innramming av kriterier og tekster ( skr, muntl.) - skriverammer og vurderingskriterier. Synlig pedagogikk
Metoder - skaper motivasjon, konkurranser som før- eller etterarbeid. Positiv uro. Sterk innramming
Aktivitetssjanger - forskjellige aktiviteter krever forskjellige koder. Endre innramming.

Eirik Irgens forelesning


Notater
Hvordan organisasjoner systematisk kan unngå å lære - Gregory Mason nullæring (lukker øyne og ører uten å gjøre noe) istedet for å bruke dette til å utvikle seg.
Negative strategier:
-ingorere problemet
 1. -flytte problemet til nytt sted - enkeltkretslæring
 2. -uhåndterlig problem må tas tak i - dobbelkretslæring - dyptgripende endring, grunnleggende verdier, ressursfordeling etc.:
Spenningg, frustrasjon, konflikt
 1. bottom-up manglende bevisshet om hvordan vi lærer - overfladiske problemer er de eneste som blir tatt opp-de fleste peker oppover i systemet når det skal tas initiativ. til endring.men lærerne er representanter for autonomi (lærerens)
 2. top-down styring er ikke løsningen på endring: endring må skje på det nivået det skal praktiseres
Hykleri blir en overlevelsesstrategi
 • overser
 • pynter på rapportering tlbake
 • tier
Når dette går utover en tredjepart og vi ikke får gjort noe med de problemene vi kan gjøre noe med.blir dette alvorlig

Berliner:(1994) gode yrkesutøvere kjennetegnes med
 • de ser hva som foregår, fortolke situasjoner, hurtig og korrekt (viktigst-kollegabasert veiledning, tilbakemelding fra elevene)
 • har flere tiltak å sette i verk i den gitte situasjonen før det utarter seg (verktøykasse)
Dreyfus & Dreyfus
 • nybegynner
 • avansert begynner
 • kompetent utøver
 • kydig utøver
 • ekspert ( kunnskaper og ferdigheter blir en del av oss) vi jobber i flyt.Neurobiologi= ubevisst handling for å endre strategier/intuitiv forståelse. Kunnskapen er taus og det blir en gradvis bindhetog ikke direkte overførbar i skrift. Man må observere.
Donald Schön
beskriver de beste som yrkeskunstnere. Professional artists.. Gode lærere blir oppskriftsmessige. Ekspertlæere varierer mer og de endrer seg.
Den teknisk rasjonelle måten å handle på er god i forutsigbare situasjoner. De beste er i stand til reflection in action- de endrer strategier ikke i ettertid, men i handling der og da. Improvisasjon i praksis..Det kan også slå feil i andre situasjoner så ting må gjøres i fellesskap suboptimalisering. Skoleethos- improvisasjon må gjøres innen rammer som fremmer læring.

Argumentasjon som preger debatten og hvor begge må være tilstede (Collins et al 2006)
alternativ
gode lærere sørger for god læring hos elevene
må ha fokus på egen undervisning
og skjermes for arbeid som ikke er elevrettet
Alternativ
et kollektivt orientert personale og en god administrasjon
understøtter god undervisning og et godt læringsmiljø
som igjen understøtter god læring hos elevene

GODE ENKELTLÆRERE ER NØDVENDIG MEN IKKE TILSTREKKELIG
Kirkegaard: angst fremmer læring