Fagnettverkene

FVO Fagenhet f videregående opplæring

STFK Grethe Jøndahl, FVO
Fremmedspråk Kristin Forseth

Struktur
Minimum 3 fagdager pr. år. (OD-dag i oktober og Studiedag i Novfember ligger fast)
Class Fronter - et rom for lærerene er opprettet.
Budsjett: 80 000 ( 50 000 for mindre nettverk) 7% frikjøp for å utføre jobben. Kan søke om ekstraordinære midler.
Skoleeiers bestilling er førende for nettverksleder.

Erfaringer fra eksamen


Skoleporten - statistikk over eksamensresultat: landsgjennmsnitt, fylkesoversikt og skoleoversikt.

2009 Fransk Nivå 2, snitt 3,1 landsgjennomsnitt, 3,6 i stfk
2009 Engelsk vg3 Samfunnsfaglig engelsk 3,0, litteratur, 3,5
2009 Engelsk vg1 3,4 studieforberedende, 2,8 yrkesfaglig studieretning

Hjelpemidler til eksamen

Modell 1 alle hjelpemidler tillatt ( ikke Internett og kommunikasjon)
Modell 2 Del I uten hjelpemidler, bare ordbok, Del 2 alle hjelpemidler eri tllatt

Vurderingsveiledning


Utgangspunkt i hovedområdene
Sensorveiledning

Beverfjord:
Syntaktisk kompetanse mangler hos elevene. Lingvistisk kompetanse må testes til eksamen. Fra infinitiv til nåtidsplan(pres, futurum og presens perfektum)