Sentrale begrep i vurdering


Backwash effekt.

Elevene er vant til å gjøre lekser uten å bli kontrollert eller vurdert og til å bli vurdert på prøver. Pugge og reprodusere. OPPDAGE SVARET LÆRERN ØNSKER. UNNGÅ Å KRITISERE OPPGAVEN. FOKUSERE PÅ DET ANDRE SIER ER VIKTIG. Det jeg ikke har lært før prøven, vil jeg ikke trenge senere. (Ingen akkumuliering av læring). Flaks avgjør /evner avgjør. Jenter: hvis det går dårlig er det meg det er noe galt med.
Fokusert, målrettet undervisning kan gi god backwash effekt.
Lærervurdering: Læreren klargjør og deler læringsmål. Designe effektive diskusjoner, oppgaver og aktiviteter som skaffer bevis for læring. Gi feedback som beveger elevene fremover før målet.
Feedback fra lærer til elev og elevens feedback på lærerens feedback.(frem og tilbake).
Medelevvurdering: forstå og dele læringsmål
Egenvurdering: forstå læringsmål

Summativ og formativ
Summativ: Vurdering av læring, sertifisering, liten læringseffekt, tilbakemelding
Formativ: vurdering for læring, forsterkende funksjonZDP, stor læringseffekt, fremovermelding, læreren er trener og man trener på detaljene.

Normbasert vurdering gir en gauskurve
Kriteriebasert angir en standard eleven vurderes opp mot. Alle kan få 6 og kjenner målene
Ipsativ vurdering ut fra personlige mål og ståsted.

Flytsone: når eleven får opgsaver som er passe komplekse og krevende.
High stake: viktige prøver, store og sertifiserende
Low stake: mindre prøver hvor resultatet kan endres.