Faglige tenkning. Haarklou.Terapeutisk tilknytning haarklou.no

Elsk meg så jeg kan lære.


f_page_img2.jpg

Fokus på person: ungen elskes for det du er.
Time -in. Kom til meg når livet er vanskelig, ikke adferdsterapi (beønning når du gjør noe riktig - Supernanny)
Time-out: kom tilbake når du er blid. Ignorering: Utkastelse:negative reaksjoner på elevers handlinger.
Fra straff til forståelse, fra avstand til nærhet. Fra adrenalin til oxytocin. Forstå meg, ikke oppdra meg.
Magneteffekten: i magen. Barn søker det de opplevde i magen i skolen. Ro eller stress. Barna oppsøker det kjente på godt og ondt.
Øyenkontakt: positiv omsorg fører til aktiveringer som blir en sti, vei og da blir dette et område i hjernen. GRØNN er positive relasjoner / RØDT kart er omsorgssvikt.
3 mnd før fødselen. Barnet oppfatter verden med det de har inne i hjernen - et grønt kart, jeg er god. En speiling av mors følelser.
I hvilken grad er ADHD tillært eller født? Er det en hjerneskade, eller mangel på å bli sett og elsket?.

Språk: stavelser, ord, mening, historier ( 4 nivå)
Empati: går du glipp av det første nivået kan du ikke ta det igjen.Alle må gå igjennom nivåene:

1 etasje Emosjonell utvikling( følelseshjerne) 0-2 år tosomhetserfaring, elske
Primærtilknytning, tas med inn i neste etage. Noen må ha gjort noe med deg for at du skal skjønne hva du skal gjøre med andre.
2 etasje Sosiale utvikling 3-5 år Barnehagen oppdragelse
KAn skje i andre steder. Lære språk og sosialiseres. ( mor er autist og mutist?) Barnehage er et kulturpolitisk initiativ. Kommunistiske systemer. Stress i barnehagen gir fremtidige utbrente.
3 etasje Kognitiv utvikling ( Tankehjerne) Skole 6-19 år læring 90% er på plass allerede før dette stadiet.
Noen faller ut. De blir uføre? Bett Nilsen, forsker. Tegn på hva som skal til for å minske frafall? Mor må være hjemme lenger, til barnet er ferdig i første etage.

Det 10. toget. går etter de to første år, de 9 første før den tid.
Lærevansker handler om ikke å ha fått til det første og andre nivået. Ferdig elsket og ferdig oppdratt før de kommer på skolen.
Komme i posisjon. DU MÅ VITE HVORDAN BARNET HAR DET, OG BARNET MÅ FORSTÅ AT DU FORSTÅR DET. Bowlby

Læreren er mor i undervisningssammenheng. Du kan ikke forsvinne ut fra undervisningen. Læringsledelse handler om: Tilgjengelig, responsibilitet ( tause elever som ikke har fått respon), gjensidighet, regelmessighet (barnet lærer å ha rutiner i de første 12 måneder) forutsigbarhet.

Den trygge basen. Utforskningsadferd. Den gode mor er tilgjengelig, stoles på, responsiv, kroppskontakt og blikkkontakt, stabil og lik over tid, gir trøst. Skulking adferdreguleres. Uten sjel ingen læring. Utforskningsadferd i skolen er ønskelig, men elevene trenger trygghet fra før og de kan dra hjem til det trygge etterpå. Trygg base i ledenen din.

TRUST-------MISTRUST Erikson
INTONING intersubjektivitet, blikkontakt, forstårr hvordan barnet har det. Deling av følesmessige opplevelser. Felles følelsesmessig fokus.---> felles kognitiv fokus.-skjnne forstå noe sammen.
Barn-mor/ barn-andre. Jeg er den min mor ser i meg. Den ideen du har om en elev blir lagret i eleven. Du er den andre ser i deg.SKAL VI LÆRE NOE MÅ VI BERØRES FØLELSMESSIG. Nyttårsløfter er ikke forankret i følelser og intersubjektivitet. Sekundær intersubjektivitet: felles fokus på noe utenfor oss. Ungen arbeider, men læreren er med. Det viktigste er at du bryr deg om eleven, ikke hva du gjør. Edward Tronick Child development University Stillface experiment youtube. http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 crying babies youtube.


Adferdsvansker er det dårlig oppførsel eller noe annet? Traumebearbeidelse: 2 sekunders pause når noen sier noe og du skal forstå og føle. Stå i det, ikke reagere men forstå.
Empati er speilnevroner og etter 2-årsalderen kan du reaktivere dem, men ikke lage flere. Okxyticin nivået ditt ved 2 år står kontant.
Mentalisering: fokus på 5 punkter. Skjønne den andre innenifra, utenifra, skjønner meg selv innenifra og utenifra = intersubjektivitet. Projeksjon av elevens smerte er starten. ( utagerende, sint el.)
Konsentrasjon: det er en relasjonskvalitet ( amming, mating), tåler en støyt. Følelser gjør læring spennende.

Tilknytningsfremende aktiviteter:
Adferdsregulering -
TIlknytningsfremmende program
Trygg baseadferd: vær tilgjengelig, troppskontakt, blikkontakt, ikke miste av synet, Se barnet, glede seg med barnet, støtt barnet og vis at du gjør det.Pass på og hjelp til hvis det trengs, uten å ta over./ Når mor skremmer, truer er sint, skaper det utrygghet. Hun må si ifra dersom hun ikke er tilgjengelig. Læring krever læreren like mye som før. Tilbakesjekking: er dette greit? Vær der når elevene trenger deg. Det betyr å følge med på hva som skjer i klasserommet. Du trenger ikke vite hva som er årsak til smerten de uttrykker, men trøste og spørre etterpå. Deretter forklarer du grensene.
Barnets indre arbeidsmodell kan endres. Du kan endre barnets indre adferd.
Hjelpemidler: ( se ppt)
Blikkontakt kan berøre adferd, berøring sensitivitet ( følge med eleven), Intoning ( gå inn i barnets følelser), bekreftelse, intersubjektivitet. Skjønne noe sammen, Trøste eleven ( trygg havn), ubetinget kjærlighet for det den er , ikke gjør), den pene ungn får mer oppmerksomhet 70/30% fordeling, skap forutsigbarhet, bruk tid, sang og musikk ( skaper intersubjektivitet, helbreder) visualisering, bruker dyr i skolen, skoletilhørighet. ta bilde, bevege, sansestimuleringring, defokusering fra det materialistiske.
Læring er dopaminafktivering. Stemmer kjemien spiller ikke metoden noe. Har læreren tro på det du gjør virker det. Pass på at du synes det er gøy å undervise.