Frafall
Begreper:
  • PUSH-out
  • Pull -out
  • EASE-out skoleledelsen råder deg
  • Fade-out
  • Time-out
  • Drop-out NEET not in education, employment

  • Frafall
  • Bortvalg
  • Slutting
All fraall måles etter 5 år. Adre land har andre måleenheter.
Studiespes: 83% etter 5 år gjennomfører
YF: 55% etter 5 år gjennomfører

Konsekvenser
Samfunn: Tapt arbeidskraft, økt velferdsbelastning, samf. engasjement
Individ: tilgang på arbeid og inntekt, kriminalitet, helse
Økning i unge uføre i Norge, psyk, fys helseproblemer.

Foreldres bakgrunn påvirker frafall og karakterer. Sosialt akademisk engasjement , middelklassens hegemni i skolen, etnisk bakgrunn, psykisk helse.