NKUL 2011

Lars Vavik refererer fra forskning på IKT of læring.Fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis

Lee Schulman 1988.
  • Content knowledge
  • Pedagogical content
  • Pedagogical knowledge

Hva kjennetegner lærere som bruker IKT intensivt i timene og de som ikke gjør det?
Hva gir høyt læringsresultat? Guided inquiry.

  1. Generelle verktøy
  2. Sosiale medier
  3. Fagspesifikke verktøy

To lærerprofiler:
Faglærere med høy kompetanse: Bruker mindre IKT IKT restriktivt.
Allemnnlærer med lav kompetanse: et stort spekter med IKT, positive til IKT. De med lavest kompetanse bruker mest problembasert undervisning som krever høy kompetanse

To elevprofiler:
Problem. Ingen god korrelasjon mellom PISA og bruken av IKT blant elevene.
Utstrakt bruk gir negativ effekt. De vi tror mest på er IKTbruk i problembasert prosjektarbeid. Wavebased curriculum.
Excellence lærere:
God utdanning og interesse for faget
Ser ikke på IKT som en særlig viktig faktor i faget. Det er viktig for IKT kompetansen.

Effektforskning
IKT er forskjellige ting.
Infrastruktur : sos. medier
Vitenskapelig arbeidsform innen spesifikke domener. Reproduksjon er ikke et tema.