Recent Changes

Thursday, October 29

 1. page Arne Krokan edited NOKIOS konferanse i IT sektoren Trondheim, oktober 2015 NOU 2015:8 Ludvigsenutvalget Summary a…

  NOKIOS konferanse i IT sektoren Trondheim, oktober 2015
  NOU 2015:8 Ludvigsenutvalget
  Summary av resultat
  Komplekse kompetanser blir mer kompleks
  Dybdelæring og tydelig progresjon
  Økt vekt på byggesteiner i fagene
  1 Komplekse kompetanser
  De ikke rutinepregede jobbene vil ta over for de rutinepregede
  De interpersonlige rutinene vil ta over for de personlige rutinene
  = mindre rutiner, økt krav til samhandling
  Fremtidens kompetanser realisert i skolens fag.
  Fagene vil bestå i skolen – strukturene er historisk betinget. (bilde 1)
  21st century skills – bygger på andre tilleggskompetanser
  Hvordan oversettes de til fag eller kompetanser (concept learning)
  Fire kompetanseområder: fagspesifikk – selvorganisert læring – utforske og skape (creativity and innovation) – kommunisere, samhandle og delta.
  Formål og generell del av læreplanen må tydeligere inn i fagene.
  2 Dybdelæring og progresjon
  Innebærer varig forståelse, ikke bare reproduksjon på den første prøven. Bidrar til refleksjon over egen læring og utvikling over tid.
  Den teknologiske utviklingen skjer raskt, men skolen må se de grunnleggende og langsiktige endringene.
  3 Byggesteiner i læreplanen
  Ta ut noen konkrete mål og heller fokusere på metode, begreper, prinsipper og sammenhenger. Verdi- hvorfor driver du denne formen for utdanning. Alle med kunnskap om skole må hjelpe til med å bygge disse byggesteinene. Matte er mer utviklet, IKT er mindre utviklet på feltet.
  Samspill på disse 4 områdene er viktige i alle livets faser. Elevene må også kunne bruke disse til å bygge kompetanser på andre områder med denne kompetansen.
  Bygge læreplanen i faggrupper – ikke i de enkelte fag (er gjort i fremmedspråkene).
  Ref: (bilde 3)
  Arne Krokan
  Fremtiden er her, men den er ikke jevnt fordelt.
  Printe hus, kunstig intelligens, algorytmer, Tesla kan kjøre uten sjåfør ( konseptbilen til bilen). Pilotene jobber 3 minutter pr flight, resten er automatisk. Skype translator oversetter tale, roboter leser ansiktsuttrykk ( emosjoner) og kan lese for barn og endre teksten ved å lese ansiktsuttrykk ( redd). Kunstig intelligens brukes i call sentre. Watson er en datamaskin som hjelper leger med å stille riktig diagnose. Med Skype kan dette hjelpe oss til å fatte riktige beslutninger.
  Hva er konsekvensene
  Jobber blir borte. 50% av arbeidsoppgavene vil bli borte i løpet av noen få år. Teknologi i offentlig sektor ( 80% er saksbehandling).
  Delingsøkonomi AIRBnB, UBER, CHAMPS hjelper deg å finne noen du kan trene med. Nabobil (leie ut den mens du flyr). Stiller krav til nye kompetanser. Uber lager også førerløse biler. Bare ti% vil jobbe om noen år ( prognose). E-lance.com = kan leie alt av arbeidskraft.
  Endre læringsprosesser
  Adaptiv læring 30 000 5. Klassinger deltar. Er halve årskullet. Algoritmer: Hva er nivået, hvordan henger matte sammen ( kunnskap). Må gå tilbake, eller kan gå fremover
  Dette påvirker synet på læring. Fra overføring ( behaviourisme) til konnektivisme
  Summers LH, What you really need to know.
  Trond Ingebrigtsen IKT-senteret
  Utfordringe: matte går dårlig, men engasjementet er dalende fra 1. Klasse. Trives og engasjement er forskjellige ting.
  Hva må vi lære i skolen: creativity: 100 000 lærere, 10 000 er kanskje geniale.
  Dgital dømmekraft er noe annet enn å bruke et nettbrett. Flytte elever fra passive konsumenter til aktive produsenter. Teknologi går ikke på bekostning av noen av fagene. Teknologi er integrert.
  Det er ikke nok å være ung for å ha digital kompetanse. 30% av 15 åringer har så lav kompetanse at de ikke bør være på nettet alene. Under 50% behersker regneark av 9. Klassene.
  8% av lærerne sier de vil bruke og lære mer om IKT. Mangler kompetanse
  Feil bruk er mye bedre, feil bruk er uheldig.
  Hvordan tilføre kompetanse i skolen
  Infrastruktur må ligge til grunn ( ingen skoler har god infrastruktur)
  Utvikle digitale ferdigheter hos alle
  Bidra til innovasjon og utvikling ved å identifisere god praksis og spre den.
  Feide innlogging er vesentlig for infrastruktur. Bedrifter trenger ikke slite med pålogging, den integreres. Stabil . 399 tjenester er koblet til Feide.
  IKT- pla.no – et verkty for lærere.
  Dataspill ( 250 lærere som jober med koding og spill) Hvordan bruke spill på en klok måte, Les i bok og skriv endres til spill og diskuter hva spillet gjorde. Spll handler om å løse et problem om å prøve og feile. Skolen handler om å reprodusere.
  Koding: alle bør forstå hva det er ved å prøve det litt. Lag en APP.
  Næringsliv og skolen må arbeide sammen, følge opp tettere. Utfordrende å tenke den fremtiden som kommer. Utnytte muligheter.
  Literacy : begreper kan lærings gjennom video og spill, men literacy er nødvendig.
  Harward rektor: Å endre skolen - det er som å flytte en kirkegård. Vi får ikke hjelp av de som er der. En holdningsjobb – litt stalking. Ikke lov å fortsette som før. Skoleeier har stor frihet i hvordan han vil organisere skolen. Det er en utfordring_ hvis de ikke ser verdier ( mål) i digital retning.

  Type in the content of your page here.NKUL notes
  MER
  Arne Krokan
  Sentrale områder
  (view changes)
  7:05 am

Thursday, September 24

 1. page Språkkonferansen Tromsø edited Steinar Nybøle Samarbeid mellom språklærere: Fagenes egenart tones ned, og språk må forstås som e…
  Steinar Nybøle
  Samarbeid mellom språklærere: Fagenes egenart tones ned, og språk må forstås som et felt. No, eng, fremmedspråk blir team, felles terminologi.
  Are Turmo ( NHO)
  2014 + 2015 NHOs kompetansebarometer: Undersøkelse i norsk næringsliv.
  Satsing på utdanning er en rammebetingelse (60%)
  Manglende språk og kulturkunnskap
  Handelspartnere: 1 tyskland 13,7%, 8 Frankrike 4,8%, 13 Spania 2,1%, 3 UK 12,2% 4 Kina, 9&OECD beregninger
  Tysk og Polsk er viktigere enn spansk og fransk. Engelsk 44%
  Over halvparten av NHOs bedrifter leger vekt på fremmedspråk ved ansettelser.
  Stilllingsannonser: språk er ikke i utksningene.

  (view changes)
  2:07 am

Tuesday, September 8

 1. page home edited ... Muntlig språkferdighet Skriverammer ... av Mine publikasjoner: publikasjoner https://nt…
  ...
  Muntlig språkferdighet
  Skriverammer
  ...
  av Mine publikasjoner:publikasjoner
  https://ntnu-no.academia.edu/IngerLangseth
  :

  {http://www.akademikaforlag.no/sites/default/files/imagecache/product_small2/9788232103027.jpg} Endring av praksis i klasserommet (2013) Riksaasen & Langseth
  Bokbeskrivelse
  Denne artikkelsamlingen er skrevet av lærere, skoleledere og forskere. Forfatterne beskriver hvordan en kan få til endring av praksis og ønsker å inspirere leserne til utviklingsarbeid i klasserom og skole.
  ...
  eksempler på
  · hvordan en forsker arbeider som «ekspert» og modell for lærerne
  ...
  et utviklingsarbeid
  · hvordan skoleledere har lagt til rette for lærernes kompetanseutvikling
  · hvordan skriverammer og IKT brukes i engelskundervisningen
  (view changes)
  3:44 am
 2. page space.menu edited ... Muntlig eksamen Year planning WHole school development Parr Didaktikk Metode
  ...
  Muntlig eksamen
  Year planning
  WHole school development Parr
  Didaktikk
  Metode
  (view changes)
  3:41 am
 3. page Whole school development edited Judy M Parr notes on New Zealand schools Schools administer their own funds – board of directors.…
  Judy M Parr notes on New Zealand schools
  Schools administer their own funds – board of directors.
  Broad national curriculum – not narrow, open for interpretation
  Teaching as inquiry, teachers as reflective practitioners.
  No testing untii the last 3 years, against targets they have set themselves reading writing maths ( 1-10). National standards – reports every year. How they come to that judgement, is up to the teacher in the core subjects.
  Literacy professional development project LPDP
  High performance, low equity profile in NZ. Indigenous and Pacifica children score low. Across and within schools: great dicersity of results. Top students do well. Underachievement in writing. Quality teaching is important (Hattie). Teachers thought that the children and the home was the most important. We need ongoing profesional learning. Diversity in schools is getting normal. Kids changes, knowledge base changes = need for development.
  LPDP school based and inquiry driven. One size fils all, does not fit me! Expert visiting leaders facilitate knowledge development, a national team working with a small number o schools over two years. Aim to dvelop the school literacy leader. 25 days paid prof learning to be updated. Tools and resources to work with.
  Team: THE ministry and external evaluatin +the facilitators, the team leaders ( researchers) the ministry, project school with principles. All levels are represented.
  Research questions: researcher lead, but negotiated. Constantly informed by research to know how it goes as you are proressing. Følgeforskning.
  Contracted outcomes: show evidence of…. In 2 years
  Improved student learnig and achevement
  Improved tacher content knowledge
  Transfer of literacy ped to practice
  Lerning communities
  Effective facilitation
  Outcomes:
  Writing .79.62.88 reading .28, .28, 44 interesting difference
  Process:
  Evidence informed inquiry at all levels. Monitoring what you are doing, getting feedback and adjusting your practice.
  Ex inquiry teacher level circle (at all levels)
  What are the students learning needs in terms of the outcomes. Læringsmål-kriterier
  What knowledge do we need in order to teach this. Kunnskaper
  What do we need in prof development experiences. Ferdigheter
  Learning and teaching experiences. Formativ vurdering/tilbakemeldinger
  Outcomes and reflection. Summativ vurdering +
  Coherence: community of practice
  One project where everything centers on the project and everybody is involved. Shared understanding.
  Interventions based on school profiles- choice of one skill reading or writing.
  What do teachers know? Description scenarios they responded to. Used as tools alter. What kind of feedback do they give, can they interpret data? What do students write, what do leaders know.
  How to use the information you get to provide feedback to teachers? Design something and push back change through the two years. Bernstein: Synlig pedagogikk.
  Findings:
  WHAT DID you learn from the feedback, what did you change, what take out. Just a tweek….disturbing results at first. Extended to two years.
  Inquiry into Black BOX. Deliberate acts of facilitation to promote acts in classroom. Challenging feedback. Don’t tell people what to do, but to inquire into their practice. Work with you to construct a way forward. Tape practice, based on trust. Include theory. Decide what to focus on. What do you think a good practice looks like? Contracting what it looks like, use evidence to show effect and include the theoretical rationale for it. Tape and transcribe feedback to students. TEknologi kan gi muntoig feedback – cognitive apprenticeship.
  Tools: your tools should be a smart tool. EX: How to use rubrics to moderate writing. Literacy learning progression. What do their texts look like? ( online. Ministry website Tekete) TTle Writing console output. Diagnostic tool – Do teachers know how to use data? Yes. Given this profile, what would you do/change? Correlation between ability to do that and studentprogress. Learning analytics.
  Feedback: they went to higher order feedback on texts. Identified what should change.
  Writing as a social function.

  (view changes)
  3:39 am

Tuesday, May 5

 1. page space.menu edited ... Video lectures IKT José Ferreira 2015 Tekped 2014 Arne Krokan
  ...
  Video lectures
  IKT
  José Ferreira 2015
  Tekped 2014
  Arne Krokan
  (view changes)
  8:05 am
 2. msg what now Norway? message posted what now Norway? Is this the future for NTNU?
  what now Norway?
  Is this the future for NTNU?
  8:04 am
 3. page José Ferreira edited ... WHAT IS HAPPENING IN EDUCATION? Early moments: the big schools are geting online. Campus is b…
  ...
  WHAT IS HAPPENING IN EDUCATION?
  Early moments: the big schools are geting online. Campus is biggest online. The most profitable and the fastest growing. Offering a choice to campus students/lore students from other schools/ Univ should build online courses. Consequences: everyone has their own online system. Infrastructure for transfer is already in place. What happens when students will choose among universities?
  ...
  is also possible.possible.The development will go international.
  Univ. are great bundlers: University services will become unbundled. Ex airline ticket: flight, baggage, food: stipped out and you pay extra for that. This is going the same way in education. Bundlign is great for suppliers. It gets fuzzy when you have to select yourself. Bundling is the enemy of consumers. Ex newspapers, deliveres, news, personal ads, comics, tv schedule etc. Did all jobs, but were not the best. With the Internet things were done better in other places. Univ offer extra curicular activities, libraries, research, sports, entertainment, training, new buildings. Students are paying for that. No choice. Can online teaching begin to unbundle that? Yes. Curators will help you to build your own degree.
  When course material is digitalised, you can create outcome transparency. Big data where the content can be evaluated and compared. Students follow jobs, that is where they will tend to go. Unbundlig data infrastructures will but univ under pressure. 25% finish highschool in the world. 3/4 of people are wasted. Teachers; 42% of time, the teacher does not come, tur up. Global access problem. MORE CHOICE & MORE ACCESS = finding best talent!.
  Learning analytics: Assessment - data. Finding the best modality, time of day, questions, Finding out how you lern best. Using the patterns of others, that are similar to you, to help you learn better= Learning analytics. Can predict failure.

  (view changes)
  5:51 am
 4. page José Ferreira edited Læringsfestivalen Jose Ferreira 4 mai 2015 Disruptive educaiton - also in the educational sector…
  Læringsfestivalen
  Jose Ferreira 4 mai 2015
  Disruptive educaiton - also in the educational sector
  The Internet does two things: Distrubution ( wipe out old fashion information distriution networks) and datamining ( only works with big data. The cost is nearly free and it gives powerful information
  WHAT IS HAPPENING IN EDUCATION?
  Early moments: the big schools are geting online. Campus is biggest online. The most profitable and the fastest growing. Offering a choice to campus students/lore students from other schools/ Univ should build online courses. Consequences: everyone has their own online system. Infrastructure for transfer is already in place. What happens when students will choose among universities?
  ex: UCLA took an obscure course online. They got 350 new students the following year. Standford has their entire first year courses online. Oxford will not do this. What happens then, when the profit is used to build facilities and competence. Attract professors with high rankings. The pressure will be on the ones who do not engage with online teaching. 4000 universitiies in the US.- they are now threatened by the new online educational options.The big univ will probably reach 1000 000 students. The ocal univ. will be curators - a few courses and embedded in local communities. UK - open university. The market is new, and students are not yet ware of their possibilitie. Competition will increase. Ex Hollywood actors did not do ada, but now they do. Protect your brand Harward, Stanford..., take a course but not get the degree is also possible.

  (view changes)
  5:27 am

More