Søknad om bruk av mapper ligger på othprosjektet.wikispaces

Introduksjon

Mapper startet i england på 70 tallet og kom hit på 80 tallet sammen med en prosessorientert måte å arbeide på. Mappebruk slo ikke gjennom i starten pga arbeid med prosessorienterte arbeidsmåter som skulle innføres. På 90 tallet kom flere forsøk igang. Tromsø, Grønnåsen ble et eksempel. Ved NTNU begynte vi med mapper pga kvalitetsreformen i 2003. Studentene skal vise flere sider ved sin kompetanse. Forelesninger ble kjørt og det var stor villredelse rundt begrepet.

Mapper

Et verktøy for læring og vurdering

  • samlemappe (idéutkast-førsteutkast-endelig versjon)
  • utvalgsmappe ( x antall tekster velges ut og begrunnes i en metatekst som dokumenterer egen utvikling i faget etter respons fra medstudenter)
  • Kriterier: for sjanger: logger, søknader beskrivelser/
  • Vurdering: Standpunkt (bredt grunnlag)vs eksamen ( smalere grunnlag)

Ord Til Handlig prosjekt 2008-2010

Erfaring: elever stryker til eksamen i skriftlig engelsk i Kunnskapsløftet. Eksamen endret fra skriftlig-muntlig til 5 timers
Mål:

  • Helhetlig vurdering i de fem ferdighetene og i digitale ferdigheter

  • Økt motivasjon gjennom innsikt og innflydelse
  • Spiller på elevens sterke sider i eksamenssituasjonen
  • Tilpasset elevens forusetninger i produktive ferdigheter
  • Muligheter for mer yrkesretting
  • Tydelig sammenheng mellom innsats og resu

Eksamen
Reseptive ferdigheter - lese, lytte, muntlig samhandling
Produktive ferdigheter - muntlig produksjon, skriftlig

Forberedelse 24 timer

A
Mappe
Innholdsfortegnelse
Metatekst - med egenvurdering basert på vurdringskriterierDokument 1 Skriftlig tekst 4-6 sider
Dokument 2 Muntlig tekst 2-4 minutter
Dokument 3 Multimodal tekst
Dokument 4 Egendefinert tekst 1-3 sider

B
Eksaminasjon
Lyttetest og lesetest 30 min.
Eksaminasjon 30 min
-lytteforståelse - 5 min.
-leserståelse - 5 min.
-samtale om mappen 10 min
-samtale om ukjent tema fra kompansemålene i læreplanen - 10 min

Introduksjon
Arbeid med nye læreplaner i Kunnskapsløftet - eksamensordninger
Eksamensformer oppgragsbrev 27-09 utprøving av nye vurderings og eksamensformer - forsøk med nasjonale tyngde
Videre definisjon av vurderingsformer.
-mapper som standpunkt og eksamensform

Endre læreplaner og forskrift om nødvendig på sikt. Utprøving/forsøk/standpunkt/eksamen
Utprøving - innen gjeldende forskrift og læreplaner Mappe underveis- og sluttvurdering sammenhengen
Forsøk - annen vurderingsform enn den i læreplanen, eller andre rammer enn forskriften 1.4 forsøktidsavgrenset med fremdrift.
Grunnlag for standpunktvurdering, hvilke erfaringer bør videreføres.Hva bør flere prøve ut? Hvor er problemene? Er prøveformene i faget hensiktsmessige?
-andre vurderingsformer