Hva kan gjøres for ¨å tilpasse undervisningen til alle elever

  • Undervisningen må være relevant for elevene
  • Ikke all undervisning kan oplpeves som relevant

Hvordan kan tema tilpasses elevene 2 timer norks, 3 timer engelsk og 3 timer matte, 3 timer naturfag på vg1
  • vanskegrad Taxonomi
  • Tematisk innholdkan tilpasses elevenes kunnskapsområder
  • IOP
  • Grunnleggende ferdigheter