Halvårsplan ENGELSK vg1 VÅR 2009


Tema

In the news

 • Presentere og diskutere internasjonale nyheter og aktuelle hendelser

Of Mice and Men

 • Analysere og drøfte en film, et skuespill (…) eller en roman.
 • Skrive formelle tekster med god struktur
 • Bruke relevant og presis terminologi for å beskrive språkets form og struktur
 • Drøfte forfatterens synspunkt og holdninger
 • Drøfte sosiale forhold og samfunnsforhold

YF Constructions – building for the future

 • Drøfte sosiale- og samfunnsforhold og verdier i ulike kulturer i flere engelskspråklige land
 • Ta initiativ til å begynne, avslutte og holde en samtale i gang
 • Beherske et bredt ordforråd
 • Bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon

Native peoples

 • Drøfte litteratur av og om urfolk i den engelskspråklige verden.
 • Produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier
 • Utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

The super power – The American way

 • Drøfte sosiale forhold, samfunnsforhold og verdier i ulike kulturer
 • Trekke ut vesentlige opplysninger fra skriftlige og muntlige framstillinger

Of Mice and Men

 • Analysere og drøfte en film, et skuespill (…) eller en roman.
 • Skrive formelle tekster med god struktur
 • Bruke relevant og presis terminologi for å beskrive språkets form og struktur
 • Drøfte forfatterens synspunkt og holdninger
 • Drøfte sosiale forhold og samfunnsforhold