Presentasjon:

Wikispaces .....FORDI JEG KAN!


1) Hvorfor er jeg ikke fornøyd med LMS?

- et administrativt verktøy
- elevene får ikke sette sitt personlige preg på mappene
- det er et klasserom, ikke et virkelig virtuelt rom
- man kan i utgangspunktet ikke invitere andre inn, eller bli kontaktet av andre uten v/ administrator
- lite rom for kreativitet; andre har tenkt trestrukturer for meg
- det tar for lang tid å laste ned og åpne dokumentene. Begrensninger på filstørrelse.
- det koster penger
- når skolen er ferdig mister eleven tilgangen


Blogger ( begynnernivå) Wikispaces ( større tekstmengde) Docs.google( samskriving synkront)

Youtube ( lagre video-clip) Audacity ( produsere lydfiler ) Mobil ( ta bilder, video) Mp3 spillere ( produsere lydfiler)


2) Hvorfor prøver jeg og elevene ut andre nettsteder?

- WEB 1.0 - WEB 2.0 utfordrer læreren
- det er motiverende å velge layout, farver, illustrasjoner etc på sidene
- det er motiverende å vite at andre kan lese det du skriver Rikke
- det er motiverende å legge ut sammensatte teskter - tekst, lyd og bilde Hanne Churchfire andre kan se
- det er motiverende å kunne samarbeide med andre mennesker (i andre land)
- det er oppdragende å utvikle nettetikette
- det er enkelt å ha oversikt over elevenes arbeid;
- utgangspunkt for elevsamtaler; vurdering for læring Vegard


3) Hvordan jobber jeg med elevene?

- mål, delmål og kriterier må være kjent; bestemmes i fellesskap og legges ut: Bridges Film
- skriverammer ,sjanger vektlegges Shakespeare
- notater fra tavla fransk
- egenvurdering og medelevvurdering står sentralt; vurderinger holdes separat - Skolearena ( egenvurdering, kommentar, karakter)
- elevene arbeider helt til vurdering med karakter ved termin 1. Samtale og egenvurdering ut fra mål og vurderingskriterier
- jeg har oversikt over arbeidet til hver elev
- Jeg kan rette opp språk og slette innhold
- jeg kan kommentere innholdet i tekstene deres

4) Hvordan jobber elevene?

- gå til www.wikispaces.com og opprett en konto der.
- Home; her presenterer du deg selv. Du velger om du vil være anonym eller om du vil fortelle om deg selv
- Finn ut hvordan du kan dele ditt wikispace med læreren og andre elever du vil samarbeide med.
- Klikk New Page i margenhver gang du vil arbeide med en ny tekst. Den vises da i margen
- Legg inn bilder ved å likke på bildet i tekstbehandleren - last opp, formater og legg bildet inn i teksten
- Legg til video-clip ved å klikke på TV tegnet. Finn ut hvordan du bruker embed fra Youtube og kopierer inn videoen.

5) Noen spennende ting

Radio