Bruk av video-clip

Et eksempel

Et ark deles i 4 deler
elevene tegner hva som befinner seg i 4 rom i huset
Ordene gjennomgås på tavla og skrives på arket
Ord de har brukt i sine tegninger gjenkjennes i videoen som spilles uten lyd
Thomas Ferssen - deux pieds(se over)
Spill videoen med lyd og stopp opp - med spørsmål om hva de ser og hva som vil skje
Hvor, hvem, hva etc.

F å lagre videoer på din egen maskin: Kopier lenken og skriv den inn øverst på denne siden
http://Keepvid.com
Ressurser i fransk
http://www.enseigner.tv
http://apprendre.tv

A quoi ca sewrt L'amour : exercice CAVILAM
Edith Piaf http://www.tfmdistribution.com