Tekped 2014

Notater
Studentperspektivet: Dra med hele fagmiljøet, fokusere på pedagogisk kompetanse og formålstjenlig undervisningsinnovasjon.

Marte B Johansen NTNU
Planlegging av undervisning, Biggs 199
Lærerens intensjoner, studentenes aktivitet og ....

Phil Race
Tenk på noe du kan godt Hvordan ble du så god
Tenk på noe du ikke kan så godt, Hva gkk galt
Det du er så god til . Hvordan vet du at du er god til det
Tenk på noe du ike vil lære, men du lærte likevel. Hva skjedde?


Oppsummering om læring både med og uten teknologi
Ville ikke lære det, så ikke poenget, skjønte ikke meningen med det.
Prinsipper for undervisning og læring:
Motivasjon, meningsfullhet og retning - motivasjon i et design for undervisning som refererer til en kontekst for bruk av kompetansen. (Når du blir lærer)
Læring skjer gjennom aktivitet
Kunnskap starter med kjent kunnskap ( Skjema, sette kunnskap inn i eksisterende skjema eller utvikle nye sjema -Piaget)
Samhandling, interaksjon og tilbakemeldinger fra andre
Læring skjer i en kontekst-kontekstavhengig. Foreleseren ha ansvar for det store bildet. Eks 2000 studenter. Legge til rette for sosialt fellesskap i og utenfor undervisningen.

Antall dingser brukt på nettet ved NTNU hver dag
21500 verktøy
15 000 ulike brukere (8 700 har en dings, 5.400 har to dingser ...)
1 har 7 forskjellige dingser.
Studenter vil ha flipped classroom - men de kjenner ikke til MOOC og er skeptiske til det.
60% vil holde jobb og fritid separat.
USA
30% har mer enn en dings de bruker jevnlig.
1 % har bare en dings.
Dingsen poppleves som nyttig, brukes mye privat, trenger hjelp til å lære med dem, får hjelp av læreren til å lære å lære med IKT

Arne Krokan
Mentormob - lister for hva du bør lese eller se for å lære noe= et kompendium
Collaborative filtering: basert på analyser av clusters. hva gjør folk på nettet.
optimalisert læring ( pugging) serego kunnskapsutvikling ( SAVOIRS) WINE TASTING TERMINOLOGY.
GAMIFICATION: FLOW, GLEMMER TID OG STED

Hvordan lære en MOOC
Hva skal du lære?
Hvordan skal du lære det?
Hvordan vet du at du har lært det?

Lecturetools ( NTNU lisens kan brukes til å gi ppt med interaktive slides )