Kurs i smart læring med Arne Krokan på Strinda vgs 31. mars 2014.


Pixler et online redigeringsprogram for bilder.
Snapchat
Twitter: hvem skal du følge, hvem bør følge deg?
Student response system Høgskolen i sør-trøndelag
Samskrlving NDLA samskriving.ndla.no
Kahoot funker ikkke i explorer
Simplemeet.me
Quick time for skjermopptak
Mike røde podcaster anbefales samson studiomikrofoner på nett ( nordnorge)

Flipped:https://www.youtube.com/watch?v=Ps3WXI9-N9M Ethos, patos, logos
Instagram: Ta bilder til en reklame for skolen som skal sendes til ......
Findgram.com: søke personer og hashtags for å se bildene samlet. Elevene beskriver bildene sine og forklarer teorien bak.En baktanke med bildene de tok. Refleksjon
Padlet kan brukes til å samle bildene og legge dem ut på skolens LMS

SOCRATIVE.COM kartlegge bloggvaner.

V er gode på:
skape endring i praksis
Hva som foregår i læringsprosessene.
organisere læring
språk

ILDSJELKONFERANSE
mjrud
siisel freim
svein olav frekke
evsarek
andersft
ingerdagrun
frodear
paul solheim
mhagerlia
olekroll
fbakli
berøy53
olebron
anders ryen
manmanmansaetrangespenec
ingridra
ceciliea
hildehultin
angot

EedX
Hvordan kan Norge skape kurs online i fremmedspråk III?
Sommerskole i fremmedspråk!!! Online.
corsera Ha skal du lære, hvordan skal du lære, hvordan vet du at du har lært det + digitale tester./sosiale medier , samarbeid. Kan tas for privatister, frafalte elever, på små kurs, syke elever, voksenopplæring
ALLE FAG i skolen kan tilknyttes en MOOC, mentormob læringsspilleliste - finner samarbeidspatnere og hva de har brukt ( collaborative filtering AMASONE) Playlist. Adamtive læring som er skalerbart og kan brukes som et tillegg. Læringsobjekter må tagges og kunne finnes igjen. Vi fjerner læreren fra systemet? Cerego. Wine 101 Wine tasting terminology. = disruptive leraning technology. Newton. Adaptive learning Gyldendal.

Gamification ( endorfiner) Dragonbox (matte 8 timer)
Modul Spill og læring

Learning analytics
digitale spor - prodiktiv analyse, diskursanalyse ( hva brukes), sos nettverks analyse ( hvem faller ut), adaptiv analyse tilpasse undervisning; tagget til brukssituasjon), evaluerende analyse . Identifisere mobbing, diskriminering etc.

Teori
The Second Machine Age : maskiner erstatter muskler: mennesker og maskiner komplimenterer-digitalt sammenkoplet eksponentielt. Vi må arbeide, skattelegge på andre måter. Social gps. Utdanningsbudsjettet er på 22% av BNP.

Smart læring
Ut av komfort sonen, krever arbeid. Gjør de enkle tingene først. bilde it's the hat. Små endringer. FB er infrastruktur for sosial samhandling.
1 Norgesuniversitetet
1 NTNU plu ntnu.no/smartlæring ( wordpress) #smatlæring tas inn i plattfrmen FB smartlæring vgs FB smart læring ildsjel (closed)
1 internet kurs ved NTNU; åpent for alle lærerstudenter.

AIM: Endre praksis i skolen: en digital lærer i alle klasserom: ( Kahoot, samskriving, dele notater, dele planer, tør lage læringsobjekter). Hvorfor er dette viktig? ( ikke verktøymetaforen) Nye muligheter: fleksible opplegg.
1 teoridel ( hva endres med tekologien, læringsteorier og bevissthet, planverket vårt og hvordan hjelper det)
2 Praktisk ( bruk av sosiale medier, FB, Twitter, blogger, etc.)
3 Undervisningsdesign med begrunnelser

Læringsobjekter ( opphavsrett:open access i 2017. BIBSYS kan lenke artikler inn i kurset internt ved NTNU)
I hva er dette? Eksempler på hvordan det brukes i fag-samarbeid.
Inngangen er modellering -
EVA modul i digital dømmekraft -

Eksamensmappe
Teori
Praktisk
Klasseromsopplegg/ utviklingskompetanse for skoleledere/iKT ledelsen

Målgruppen; hvem er det?
Forventninger - grupperinger (FB, Second Life)
Innhold ( ATEA.May Britt; skoleledelse ) Knytte arbeidet til NHO, næringslivet.
Selvtillit_ sosiale spillprofiler_ flere veier inn sette sammen team pga profiler.

IDEER
1 Maker inspiread learning Mimi Ito Paul Grønstad Solheim
Hanging out, messing around, geeking out.
Self organised learning. Maker inspired slef organised learning. Maker fair OSLO univ.

Iterative process.: Tenke, lage, forbedre. En enkel prosess: Lage, tenke, forbedre. Use any tool and their own hands to make learning come alive. Internet has facilitated collaboration-to solve problems.
Verktøy: programming (scratch, Ardublock, Arduino, C Python
Fysisk databehandling:
Læringsnettverk: beta.homago.com Geekouts med Howard Rheingold.

2 Marianne Hagelia
http://dataskole.wordpress.com/diverse/klasserom-pa-nett/

Google+: tre kontore hvor du har forskjellige stemmer.
Studenter: veileder og diskuterer med studentenene
Gå til Google grupper: opprett grupper. med lenkesamlinger, padlet, bitly, Youtube (flipped). Alle innlegg: blogginnlegg fra studentene. Alle følger denne veggen. Leksjoner: bruke kategoriene på Google veggen. Hashtags kan også brukes for å sortere.

3 Norsk for fremmedspråklige
Synkrone og asynrone møter. Masse tekstproduksjon- Lyc møter individuelle. ITL leksjon 25. Hver uke.

4 Exboks musikk, FB gruppe(lukket) for urologe elever. GPS app og kart i skolen. Måleverktøy. Lager video om norsk mat. Lager maten og inviterer fremmedspråklige inn til å spise og lære.

5 Anne Katrine Onenote
Jeg deler min fagbok med elevene. Oppgaver, løsninger, løsningsforslag. Elevene deler sine bøker med meg. Viser at eleven har gjort og alle elevene ser hva de andre har produsert. Alle laster ned en felles onenote bok og alle skriver i den etterhvert. Felles sted for vurderingsarbeid. Elevene lager instruksjonsvideoer om digitale tjenester.

6) Hessdalen, realfag og naturfag.
7) Diagrammer
http://www.diagrammr.com/ inklewriter.com
9) QR koder er enkelt å lage. popplet app med tankekart. Book creator ( app med tekst, lyd og bilde)
10 Fanart buskerud Lage Thune Myrberget

11) Må komme forberedt til timen ( flipped) Løser oppgaver sammen i grupper, har felles klassediskusjoner. Læreren deltar i diskusjonsforum .
Alle har falt av det formelle mooc løpet på coursera. noen er fremdeles med og de er stolte av det de lærte de første ukene. Kortere kurs, tilbud til elever som har engelsk.