Før praksis:

TEACHERS TV

http://www.teachers.tv/series/45 Watch these English lessons and give advice about how to go from good to outstanding.
http://www.skoleipraksis.no/ Scenes from my classroom 2008-2009

Etter praksis:

Hvordan er skolen i Kunnskapsløftet? Oppgave: Kommenter dine erfaringer etter praksis :

  1. Sosiale relasjoner - bygging av et godt klassemiljø
  2. Innsats
  3. Mestring
  4. Lokale mål og vurderingskriterier
  5. Vurdering i alle ferdigheter
  6. Tilpasset opplæring
  7. Bruk av målspråket
  8. Bruk av digitale verktøy
  9. Bruk av anslag