Why using video-clips in the foreign language class?View Full ScreenHitec-Lotec streaming video


RESEPTIVE FERDIGHETER

1 Anslag ( lærer)

Tacoma Bridge
News
Shakespeare
News

2 Undervisning ( lærer og elev)

Slideshare.net
google.com

3 Lytteoppgaver ( elev)

Aula Diez
Randal|s Cyber Lab
http://lexiquefle.free.fr/heure.swf
http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/market/
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/french/listeningf/f03_list_jobs_rev1.shtml

PRODUKTIVE FEDIGHETER

4 Muntlig produksjon & Muntlig samhandling ( elev)

Audacity -lydfiler
Youtube ingerlangseth søk
ChurchfireVideo-clips
Telefonsamtale Video-clip

Vurdering av elevprodukt

MÅL
-delmål innhold
-delmål sjanger
-delmål formidling, språk

- Rubrics (handout)
- Begrep for å snakke om film english

Kritisk Literacy i web 2.0


GRUPPEARBEID

1. Lag et video-clip som kan brukes til å lære fremmedspråk. Sett video-clipet inn i en didaktisk kontekst- (tekst eller kommentar på slutten av opptaket).
2. Bruk et eksisterende video-clip. Forklar hvordan det vil fremme språklæring og skisser opplegget det er tenkt brukt i. Referer gjerne til kompetansemål i læreplanen.
3. Undervis resten av språklærerne i 10 minutter ved hjelp at et video-clip
4. Lag en lydfil og sett den inn i en didaktisk kontekst.
5. Alternative forslag kan gjerne brukes (drøft med faglærerne)

Edit your own video here: http://animoto.com/
Make your own sound file here: http://audacity.sourceforge.net/ dwnload
Make your own story here: http://voicethread.com/#home download
Make your Photo Story here: http://www.microsoft.com/norge/windowsxp/home/using/digitalphotography/photostory/default.mspx