Plenum Eyvind Elstad
PISA TIMSS

Is teacher accountability possible?

POSITIVE RELASJONER mellom mennesker er viktigst_ hva med accountability i denne sammanhengen?


Kurven svinger nedover fra 2000-2006 for alle fag. Ny undersøkelse kommer i 2010. MEningsmålinger

 1. Kvalitet: Hva virker inn på elevenes læringsutbytte?
 • Skoleeiers system for å sikre kvalitetsutvikling
 • HRM Håndterer skoleeier lærerene riktig dersom de er fen viktigste kapitlen.
 • Rekruttering - hvilken kompetanse har lærerne?

Er accountability løsningen på kvalitetssikringen? Premiss: den om skal vurderes må ha handlingsrom for å kunne gjøre noe med det som kommer frem. Uønskede effekter på juks, sluse svake elever vekk, teaching to the test..... Styringshierarki.

 • Accountability_ Målinger er logikken i dette systemet. I hvilken grad skal resultatene være tilgjengelige? Skoleinspeksjoner? Problemanalyse innad i skolen.
 • Økonomisk acountability_ penger følger eleven. Fritt skolevalg er et element i markedsretorikken. Incentivene skyter tilbake på skolene
 • Profesjonell accountability _ profesjonsnormer, vedlikehold av lisensen, kodifisert kunnskap, overvåke på basis av standarder
.
Ansvarliggjøring: skoleeier holder rektor ansvarlig for elevenes læringsutbytte. Lærerne skal få et klart definert ansvar og de ansvarliggjøres for det de gjør_måling i elevundersøkelsen mm. Målinger på to nivå 1) elevenes oppfatning 2) lærernes oppfatning av undervisningskvalitet.

 • Læringstrykk _ Snitt etter klasse er 3, elevenes oppfattelse svinger= et subjektivt begrep
 • Klasseledelse_ snudd til det positive 1) sløsing med tid ----nå pleasing adferd
 • Relasjonsbygging_ ok
 • faglig interesse _

Målinger må føre til noe:
elevgrunnlag_ kunnskap, strategier, motivasjon. Elevenes oppfattelse av læringsutbytte og læringsresultat har ingen sammenheng. Undervisningskvalitet har effekt på læringen etter ca 6 måneder. Hvis læreren skal få ansvar for hva elevene lærer, må han ha innflytelse på faktorene som førerer til læring. Nyanser fag, nivå og skolekultur. DEt er problematisk å holde lærere ansvalig.

 • Ledelsesformer_ skolen hjelper læreren. Sosialt bytte er gjensidig forpliktelse til folk. Du får og du gir tilsvarende tilbake.
 • økonomisk utbytte_ kun ekstrainnsats dersom jeg får noe økonomisk igjen. Ekstrarolleinnsats.Det er relasjonene mellom rektor, sosiale bytter og ekstra innsats som er avgjørende. Tydelig ledelse har færre slike effekter. Positive relasjoner er kvalitetskjennetegn på god ytelse, ikke tydelig ledelse.

Det er umulig å gjennomføre en kontroll i skolen. DEt er de positive relasjonene mellom folk som får ting til å skje. Opplevd kapasitet. Tydelig ledelse har ingen sterke positive korrelater ( undersøkelse gjengitt i en smal undersøkelse).