Forskning og etikk


Skikkethet
Løpende skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studeitiden (i og rundt praksis, annen oppførsel)
Særskilt sikkerhetsvurdering starter med en innlevert tvilsmelding som blir behandlet av institusjonsansvarlig.

Personopplysninger
Dersom elever er under 18 år skal foreldrene bekrefte at forskning kan finne sted. Det skal følge med et informasjonsskriv.
Dersom elevene er over 18 år er informasjonsskriv tilstrekkelig. Elevene kan da klage individuelt. Materiale skal makuleres til slutt.
Se skriv: http://www.ntnu.no/plu/forskning/forskningsetikk

Sensitive personopplysninger
Helse, seksuelle, medlemskap, rase, ...se datatilsynet. Her er det spesielt strenge krav til innsamling og oppbevaring av data.

FOU-prosjekt
Personopplysninger som kan identifiseres og brukes.
Gå veien om kontaktlærer eller rektor for å få tillatelse dersom du er student eller ekstern. En regel er å anonymisere best mulig i alle tilfeller.

PLAGIERING

Kilder og referanser brukes for å vise hvem som er opphavet til tankene og til å vise leseren hvor han eller hun kan lese mer om tema.
Etikk-fusk og plagiering, normer og verdier som skal styre våre handlinger. Handle etisk.
Plagiat: utilbørlig utnyttelse av en annens åndsprodukt idet man utgir dennes ideer som sine egne.

Tradisjonelt: avskrift fra andre studenters tekster, eller andre publiserte artikler etc.
Nytt: bildemanipulering - er det etisk forsvarlig?
Selvplagiering er også plagiat: levere samme oppgave i flere fag.

All plagiering er ikke juks?
Kopiere avsnitt ordrett fra en kilde uten henvisning.
Kopiere avsnitt med små endringer
Stokke om på setninger og legge til noe
Sette sammen et nytt avsnitt ved å kopiere fra ulike kilder men henviser
Siterer en tekst i kirsiv og henviser til kilden etter teksten og i litteraturlisten.

Sanksjoner
Fusk gjort mot bedre viten.
Plagiat gjort uten å ha vært oppmerkson på det.