Førde - skoleutvikling New Zealand inspirert


 • Grunnleggende ferdigheter (lese før trivsel.) Why am I learning to read? motivasjon. Prøver viser hvor du står. underveis skal vise hva du ikke kan, sluttvurdering er hva du kan.Når elevene har alt rett på prøven har vi ikke noe å jobbe videre med.
 • Verdidokument: elevsyn, læringssyn, læringsutbytte etc.....
 • Trivsel
 • Modig
 • Mål: best i Norge
 • Aktiv deltakelse i egen læring
 • Flaks eller uflaks eksisterer ikke-vurdering er valid.
 • Felles kulturbygging
 • Tydelige mål - vurderingrs arbeid
 • Syn på læring ( teori)
 • Læringsfremmende aktiviteter
 • Felles forståelse etter 5-10 år
 • Tydelig ledelse er viktig for å endre kulturen
 • Møtearena for ledelsen, elevrepresentantene....åpen deling av resultat og lærng av hverandre: oppdrag før samlinger

Prosjektleder bør legge til rette for en prosess som skal følges
Verktøy Gallery Walk http://serc.carleton.edu/introgeo/gallerywalk / lotusskjema http://skjong.gs.mr.no/index.asp?valg=les&artikkelid=975&mid=29 Bruk av radardiagraim piechart i forhold til egen læring.

Sette av tid til arbeid, prioritere.