Arne Krokan

Hva gjør jeg, hvordan tenker jeg?


1 Innhold - Kompetansemål

 • Internett: fakta og oppgaver
 • Google: bilder
 • Youtube: video-clip
 • Slideshare: presentasjoner
 • Mindmeister: idémyldring, mindmapping

2 Delmål og vurderingskriterier - felles digital plattform for lærer

 • Wikispaces
 • Blogger
 • LMS

3 arbeidsformer - internett, notat- og skriveverktøy for elever

 • Notemesh: notater online
 • Word: stavekontroll
 • Blogger: kommentarer
 • Wikispaces: diskusjoner
 • Docs.google: samarbeid
 • Talkandwrite: samarbeid skrive og snakke
 • Internett: informasjon
 • Internett: oppgaver

4 vurdering - kontinuerlig vurdering

 • konstant tilgang til elevenes arbeid i prosessen
 • muligheter for å kommentere digitalt

5 Presentasjon - digitale tekster

 • slideshare
 • Youtube
 • Wikispaces
 • Blogger
 • docs

6 Vurdering - karakter og kommentar

 • Skolearena: digital vurdering karakter, kommentar, egenvurdering
 • Surveymonkey: kjapp tilbakemelding fra elevene