NOKIOS konferanse i IT sektoren Trondheim, oktober 2015NOU 2015:8 Ludvigsenutvalget


Summary av resultat
 • Komplekse kompetanser blir mer kompleks
 • Dybdelæring og tydelig progresjon
 • Økt vekt på byggesteiner i fagene

1 Komplekse kompetanser

De ikke rutinepregede jobbene vil ta over for de rutinepregede
De interpersonlige rutinene vil ta over for de personlige rutinene
= mindre rutiner, økt krav til samhandling

Fremtidens kompetanser realisert i skolens fag.
Fagene vil bestå i skolen – strukturene er historisk betinget. (bilde 1)
21st century skills – bygger på andre tilleggskompetanser
Hvordan oversettes de til fag eller kompetanser (concept learning)

Fire kompetanseområder: fagspesifikk – selvorganisert læring – utforske og skape (creativity and innovation) – kommunisere, samhandle og delta.

Formål og generell del av læreplanen må tydeligere inn i fagene.

2 Dybdelæring og progresjon

Innebærer varig forståelse, ikke bare reproduksjon på den første prøven. Bidrar til refleksjon over egen læring og utvikling over tid.
Den teknologiske utviklingen skjer raskt, men skolen må se de grunnleggende og langsiktige endringene.

3 Byggesteiner i læreplanen

Ta ut noen konkrete mål og heller fokusere på metode, begreper, prinsipper og sammenhenger. Verdi- hvorfor driver du denne formen for utdanning. Alle med kunnskap om skole må hjelpe til med å bygge disse byggesteinene. Matte er mer utviklet, IKT er mindre utviklet på feltet.
Samspill på disse 4 områdene er viktige i alle livets faser. Elevene må også kunne bruke disse til å bygge kompetanser på andre områder med denne kompetansen.

Bygge læreplanen i faggrupper – ikke i de enkelte fag (er gjort i fremmedspråkene).
Ref: (bilde 3)


Arne Krokan


Fremtiden er her, men den er ikke jevnt fordelt.
Printe hus, kunstig intelligens, algorytmer, Tesla kan kjøre uten sjåfør ( konseptbilen til bilen). Pilotene jobber 3 minutter pr flight, resten er automatisk. Skype translator oversetter tale, roboter leser ansiktsuttrykk ( emosjoner) og kan lese for barn og endre teksten ved å lese ansiktsuttrykk ( redd). Kunstig intelligens brukes i call sentre. Watson er en datamaskin som hjelper leger med å stille riktig diagnose. Med Skype kan dette hjelpe oss til å fatte riktige beslutninger.

Hva er konsekvensene
Jobber blir borte. 50% av arbeidsoppgavene vil bli borte i løpet av noen få år. Teknologi i offentlig sektor ( 80% er saksbehandling).
Delingsøkonomi AIRBnB, UBER, CHAMPS hjelper deg å finne noen du kan trene med. Nabobil (leie ut den mens du flyr). Stiller krav til nye kompetanser. Uber lager også førerløse biler. Bare ti% vil jobbe om noen år ( prognose). E-lance.com = kan leie alt av arbeidskraft.

Endre læringsprosesser
Adaptiv læring 30 000 5. Klassinger deltar. Er halve årskullet. Algoritmer: Hva er nivået, hvordan henger matte sammen ( kunnskap). Må gå tilbake, eller kan gå fremover

Dette påvirker synet på læring. Fra overføring ( behaviourisme) til konnektivisme
Summers LH, What you really need to know.

Trond Ingebrigtsen IKT-senteret

Utfordringe: matte går dårlig, men engasjementet er dalende fra 1. Klasse. Trives og engasjement er forskjellige ting.
Hva må vi lære i skolen: creativity: 100 000 lærere, 10 000 er kanskje geniale.
Dgital dømmekraft er noe annet enn å bruke et nettbrett. Flytte elever fra passive konsumenter til aktive produsenter. Teknologi går ikke på bekostning av noen av fagene. Teknologi er integrert.
Det er ikke nok å være ung for å ha digital kompetanse. 30% av 15 åringer har så lav kompetanse at de ikke bør være på nettet alene. Under 50% behersker regneark av 9. Klassene.
8% av lærerne sier de vil bruke og lære mer om IKT. Mangler kompetanse
Feil bruk er mye bedre, feil bruk er uheldig.

Hvordan tilføre kompetanse i skolen
 • Infrastruktur må ligge til grunn ( ingen skoler har god infrastruktur)
 • Utvikle digitale ferdigheter hos alle
 • Bidra til innovasjon og utvikling ved å identifisere god praksis og spre den.
 • Feide innlogging er vesentlig for infrastruktur. Bedrifter trenger ikke slite med pålogging, den integreres. Stabil . 399 tjenester er koblet til Feide.
 • IKT- pla.no – et verkty for lærere.
 • Dataspill ( 250 lærere som jober med koding og spill) Hvordan bruke spill på en klok måte, Les i bok og skriv endres til spill og diskuter hva spillet gjorde. Spll handler om å løse et problem om å prøve og feile. Skolen handler om å reprodusere.
 • Koding: alle bør forstå hva det er ved å prøve det litt. Lag en APP.
 • Næringsliv og skolen må arbeide sammen, følge opp tettere. Utfordrende å tenke den fremtiden som kommer. Utnytte muligheter.
Literacy : begreper kan lærings gjennom video og spill, men literacy er nødvendig.

Harward rektor: Å endre skolen - det er som å flytte en kirkegård. Vi får ikke hjelp av de som er der. En holdningsjobb – litt stalking. Ikke lov å fortsette som før. Skoleeier har stor frihet i hvordan han vil organisere skolen. Det er en utfordring_ hvis de ikke ser verdier ( mål) i digital retning.


Type in the content of your page here.NKUL notes

MER
Arne Krokan
Sentrale områder
 1. Nye typer læremidler - er boka viktig?
 2. Læreprosessene
 3. Kommunikasjonsprosesser.

Intelligent læresystem elæring - lærestiler, kunnskap, læringsobjekter, måloppnåelse. Elevsentriske prosesser: Lærerens rolle blir forskjellig og DISRUPTING CLASS Christensen.
Norskboka.no Leif Harboe


Digitale prosesser er forskjellige.
Eks kjøpe sykkel: sjekke deler, sette sammen, importere,---selge på nett tjene penger.Selger først, henter inn etterpå. Innsikt og læreprosesser.

Adferdsteori: Black Box - Pavlow, Skinner: Behaviorisme
Kognitive teorier: Mindmapping We have met the enemy it is complicated Afghanistan
Sosalkonstruktivistiske teorier: vi former språket for å beskrive nye situasjoner. Sisiale medier understøtter denne utviklingen.
Konnektivisme: samarbeid, samhandling, konstruksjon- George Siemens personlige nettverk for læring
 • Elevene lager oppgaver selv
 • Facebook åpne sider med muligheter for feedback

Blogg Emilie Nerøy. VOE http://stinest.blogg.no rosa bloggere. Hva skriver de om? Hvilken kommunikativ kompetanse utvikles?

Sosiale nettverk nyheter: fra industrisamfunnet til det digitale nettsamfunnet:
Kongehusets Youtubekanal.
Fixmystreet - ny måte å kommunisere på
Quick.no video fra mobil opp til nett
worldtv.com egen videokanal du selv bruker
Penn - alle bøker nås på 1. minutt
Musikk: Itunes

Hvilke effekter vil dette ha i skolen? HVOR LETT ER DET Å GJENNOMFØRE DIGITALISERINGSPROSESSEN I SKOLEN. Hierarkiske rammer for skolen.
Dagens skole er bygd på: knapphet, tavle kritt læreboka, tid oppmerksomhet. Teknologi brukes for å etterligne det vi gjorde før. LMS er bygd rundt kklasseromsmetaforen.
Lærerens er å finne gode læremidler. kvalitetssikre. Arbeidsfordelingen mellom lærer og elev. Dig komp sitter på gal side av kateteret. Digitale klasserom begrenser vår tenkning-vi må tenke digital læring.
a- else& skrive gjorde deg rik, b-tjene på medier gjør deg rik Murdoc -b) Alle kan være sitt eget mediehus.

Dn Tapscott This is the true meaning of the Internet. Få orden på innhold, kommunisere, Facebook skal bli infrastrukturen for sosial samhandling ved å åpne plattformen. Paven skjønner dette. Steve Jobs Ipad. Hjerjer på Internett i timene.